Ny opinionsundersökning om hälsa och motion

5 jul 2016

142

Ny opinionsundersökning visar att intresset för hälsa och motion är fortsatt stort i Sverige

En Svensk Klassiker har genomfört en opinionsundersökning om svenskarnas inställning till hälsa och motion i samarbete med Novus. Resultatet presenteras i en trendrapport.

Vad har allmänheten för inställning till hälsa och motion? Och hur stillasittande är svenskarna egentligen? Under senare år har det varit en tydlig hälsotrend med rekordmånga anmälningar till motionslopp, större intresse för en hälsosam kost samt en nyfikenhet på att testa oss själva fysiskt och mentalt. På arbetsplatserna blir man dessutom mer och mer aktiv, även under arbetstid. Samtidigt lyfts ett varnande finger då vi ser allt fler rapporter som vittnar om att barn och ungdomar inte rör sig tillräckligt mycket, vilket inte bådar gott för framtiden.

För att själva förstå allmänheten bättre genomförde En Svensk Klassiker därför en egen opinionsundersökning i samarbete med Novus. Resultatet presenteras i trendrapporten som även väver in kommentarer och intervjuer från experter inom folkhälsoområdet.

Kort sammanfattning av resultatet från opinionsundersökningen:

  • Nästan sju av tio svenskar uppger att de har ett stort intresse för att ägna sig åt fysisk aktivitet på fritiden.
  • Omkring åtta av tio svenskar instämmer i att motion och träning är något man mår bra av.
  • Omkring varannan svensk tycker att de ägnar sig i tillräcklig utsträckning åt fysisk aktivitet på sin fritid.
  • De flesta anger tidsbrist och andra prioriteringar som hinder för att ägna sig mer åt fysisk aktivitet.
  • Nästan fyra av tio uppger att de generellt sitter mer än de rör på sig under en vanlig dag. Samtidigt verkar många ha svårt att skatta sitt stillasittande i timmar då undersökningen visar stor spridning i svaren.
  • Fyra av tio (42 procent) av svenskarna uppger att de på sin fritid ägnar sig max 3-4 timmar/ vecka åt lättare fysisk aktivitet
  • Fyra av tio (39 procent) uppskattar att de under en vanlig vecka ägnar max 2 timmar åt 30 minuter sammanhållen ansträngande fysisk aktivitet. Av dessa uppger cirka hälften att man vanligen går snabba promenader.
  • De flesta upplever inte sitt arbete eller sin vardagliga sysselsättning som fysiskt ansträngande.
  • En av tio svenskar uppger att de tränar i idrottsförening och tre av tio svenskar uppger att de tränar på gym/träningscenter.
  • Nästan var tredje svensk följer/registrerar sin fysiska aktivitet på något sätt, främst genom mobilappar.

Här kan du ladda ned trendrapporten: Svenskarna om hälsa och motion

För mer information vänligen kontakta:

Michael Thorén, VD En Svensk Klassiker, michael.thoren@ensvenskklassiker.se, tfn: 0705-597 221.
Roland-Philippe Kretzschmar, Projektledare Opinionsundersökning, rpk@rawagency.se tfn: 0708-888 598

www.ensvenskklassiker.se

En Svensk Klassiker består av Engelbrektsloppet eller Vasaloppet, Vätternrundan, Vansbrosimningen och Lidingöloppet som tillsammans engagerar 180 000 motionärer året runt. En Svensk Klassiker bildades 1971 och hittills har 80 000 personer genomfört klassikern. När man genomfört de fyra loppen under en tolvmånadersperiod är man berättigad till En Svensk Klassikers diplom med ett unikt nummer. Man kan även köpa klassikermedaljen. Loppen genomförs i valfri ordningsföljd. Huvudsponsorer till En Svensk Klassiker är Crescent/Cycleurope, ICA och Santander Bank.