Welcome to Raw Agency

We are an innovation consulting firm working with Research, Strategy & Activation.

Our agency team have helped corporations concept better products, services, communications and experiences. Our researchers, analysts and designers leverage a unique research process with unparalleled access to experts to identify and develop new business opportunities for brands. In addition to our client work, we oversee the consumer portal RAWNESS.se and produces a series of reports, workshops and events that inspire creative professionals in their work.

Key services

Research
Strategy
Activation

News

Ny opinionsundersökning om hälsa och motion

Ny opinionsundersökning om hälsa och motion

Posted on Jul 5, 2016

Ny opinionsundersökning visar att intresset för hälsa och motion är fortsatt stort i Sverige En Svensk Klassiker har genomfört en opinionsundersökning om svenskarnas inställning till hälsa och motion i samarbete med Novus. Resultatet presenteras i en trendrapport. Vad har allmänheten för inställning till hälsa och motion? Och hur stillasittande är svenskarna egentligen? Under senare år […]

Läs mer
Skolklassikern blir en del av GEN-PEP

Skolklassikern blir en del av GEN-PEP

Posted on Jul 4, 2016

Skolklassikern syftar till att få barn i mellanstadiet att röra på sig regelbundet genom att de får testa på fler idrotter själva och tillsammans, finna rörelseglädjen och hitta enkla vägar till vardagsmotion. Skolklassikern startades 2015 och drivs av En Svensk Klassiker, vars varumärke, struktur och organisation verkar för att skapa framgång i förbättrade rörelse- och motionsvanor. För […]

Läs mer
Almedalen 2016

Almedalen 2016

Posted on Jul 1, 2016

(In Swedish) I år åker vi till Almedalen i sedvanlig ordning. På uppdragslistan kommer vi bland annat presentera en helt färsk opinionsundersökning om svenskarnas attityd till hälsa och motion. Resultatet från undersökningen, gjord av Novus våren 2016 på uppdrag av En Svensk Klassiker, visar på de utmaningar och möjligheter folkhälsan står inför i relation till […]

Läs mer